Informacje dla rodziców

Na stronie internetowej w zakładce rekrutacja znajdują się dokumenty do pobrania – proszę pobrać kartę zgłoszenia

oraz oświadczenie o przeprowadzonym badaniu kału na pasożyty.

Kartę zgłoszenia należy oddać nauczycielowi w pierwszym dniu gdy dziecko będzie obecne.

Badanie kału należy przeprowadzić przed rozpoczęciem roku szkolnego. Oświadczenie  o jego wyniku oddajemy nauczycielowi swojej grupy wraz z kartą zgłoszenia.

W informacji dla rodziców opisane jest funkcjonowanie przedszkola.

Opłatę za posiłki uiszczamy z góry za cały miesiąc, a potem w kolejnym miesiącu jest ona rozliczna zgodnie z obecnościami

i nieobecnościami dziecka w kolejnym miesiącu.