Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe SportArt w Tychach prowadzi trzy oddziały wiekowe:

W naszym przedszkolu dziećmi zajmują się tylko i wyłącznie nauczyciele. W każdej grupie pracują dwie Panie oraz kilkunastu specjalistów do zajęć dodatkowych: trenerzy sportów, rytmika zajęć wokalnych oraz warsztatów artystyczno-plastycznych.

Celem w naszym projekcie jest zapewnienie dzieciom kontaktu ze wszystkimi grupami rówieśników, ale nie powodując przepełnienia w grupach i w przedszkolu. Tylko taki zrównoważony i niezbyt liczny układ grup wiekowych w przedszkolu zapewnia naturalny rozwój zachowań społecznych dzieci.