Dzieci młodsze-nieodpoczywające

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci .

 8:00-8:45 Zabawy integrujące grupę . Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane, zabawy ruchowe.

 8:45-9:00 Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.

 9:00-9:45 Śniadanie i zabiegi higieniczne po śniadaniu – mycie ząbków.

 9:45-10:30 Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej poprzez zajęcia z całą grupą.

 10:30-11:30 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, integracyjne i ruchowe, zajęcia dodatkowe

 11:30-11:40 Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

 11:40-12:30 Obiad , potem poobiednia relaksacja przy muzyce lub bajce.

 12:30-13:50 Zabawy dydaktyczne, utrwalające treści edukacyjne, słuchanie literatury, śpiewanie piosenek i recytacja znanych wierszy, zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu.

 13:50-14:00 Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne

 14:00-14:15 Podwieczorek

 14:45-17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zajęcia dodatkowe dla dzieci zdolnych  oraz rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy dowolne