Dzieci młodsze-odpoczywające

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci .

8:00-8:45 Zabawy integrujące grupę  . Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane, zabawy ruchowe.

8:45-9:00 Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.

 9:00-9:45 Śniadanie i zabiegi higieniczne po śniadaniu – mycie ząbków.

 9:45-10:30 Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej poprzez zajęcia z całą grupą.

 10:30-11:30 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, integracyjne i ruchowe, zajęcia dodatkowe

 11:30-11:40 Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

 11:40-12:10 Obiad , potem przygotowanie do odpoczynku.

 12:10-13:50 Poobiedni odpoczynek.

 13:50-14:00 Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne

 14:00-14:15 Podwieczorek

 14:45-17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz rozwijające zainteresowania dzieci  zabawy dowolne.