Dzieci starsze

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci .

 8:00-8:30 Zabawy integrujące grupę  . Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane.

 8:30-8:45 Ćwiczenia poranne.

 8:45-9:00 Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.

 9:00-9:30 Śniadanie i zabiegi higieniczne po śniadaniu

 9:40-10:45 Realizacja zadań edukacyjnych związanych z realizacją podstawy programowej poprzez zajęcia z całą grupą.

 10:45-11:50 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, integracyjne i ruchowe, zajęcia dodatkowe

 11:50-12:10 Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

 12:10-12:30 Obiad

 12:30-13:45 Zabawy dydaktyczne, utrwalające treści edukacyjne, słuchanie literatury, śpiewanie piosenek i recytacja znanych wierszy, zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe

 13:45-14:00 Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne

 14:00-14:15 Podwieczorek

 14:45-17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zajęcia dodatkowe dla dzieci zdolnych  oraz rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy dowolne.