Żłobek

Żłobek Integra SportArt -Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

                                                                         Żłobek Integra SportArt:

  • cele projektu –Projekt “InteGra SportArt Żłobek z Oddziałem Integracyjnym” realizowany przez SportArt  w okresie 01.03.2017-30.06.2018.

Głównym celem jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnia osób sprawujących

nad nimi opiekę poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi w stworzonym żłobku na 20 miejsc w okresie 01.03.2017-30.06.2018.

Projekt obejmie wsparciem 20os(18 Kobiet ,2 Mężczyzn),oferując opiekę dla dzieci w wieku do 3lat.

Zadania: Stworzenie i funkcjonowanie żłobka w okresie 01.03.2017-30.06.2018.

  • planowane efekty

Głównymi rezultatami projektu będzie liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej  z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu, oraz liczba osób pozostający bez

pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu, liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ;liczba osób opiekujących się dziećmi do 3roku życia objętych wsparciem w programie.

Oferujmy opiekę nad dziećmi do 3roku życia ,w tym niepełnosprawnymi, w wymiarze do 12h/dzień w dni robocze od 06.00 do 18.00.

  • wartość projektu 435 310,00 dofinansowanie  383 072,80                                                 

Rekrutacja On-line jest bezpłatna i nie obliguje do zapisania dziecka.

Wypełniając formularz potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie zostaniesz zapisany do listy subskrybentów na listę Rekrutacja, w celu wysłania przez nas informacji związanych z rekrutacją. Po wysłaniu formularza otrzymasz od nas email z informacją potwierdzenia subskrypcji.

W celu zgłoszenia swojego dziecka prosimy:

  • wypełnić formularz: imię-nazwisko rodzica, imię dziecka, data urodzenia dziecka, telefon kontaktowy, e-mail (*pola wymagane)
  • wpisz treść wiadomości
  • zaznacz haczyk przy “Nie jestem robotem”
  • następnie należy odebrać pocztę e-mail na swoim koncie pocztowym i potwierdzić subskrypcję

UWAGA: Brak potwierdzenia subskrybcji poprzez kliknięcie linku otrzymanego w mailu, wiąże się z brakiem wpisania dziecka na listę Rekrutujących.

Cały czas jesteśmy z Państwem w kontakcie.

W razie potrzeby można napisać do nas na adres: dyrekcja@zlobeksportart.pl  lub biuro@zlobeksportart.pl, a także telefonicznie uzyskać informacje w godz. 9:00  – 17:00 pod nr tel. 32 7497 333

Wszelkie pytania związane z rekrutacją można uzyskać pod dyżurnym numerem telefonu: 570 011 355

Projekt InteGra SportArt Żłobek z oddziałem integracyjnym.

Całkowita wartość projektu 435 310,00 Data rozpoczęcia realizacji projektu 2017-03-01 Data zakończenia realizacji projektu 2018-06-30